License – Sára Volfová – AIo16-0040 – 09. 05. 2022 (20:21)